BREAK er et samarbejde mellem DFS og IMU, og derfor vil man som BREAK-klub blive en del af begge organisationer. Inden for denne ramme er der forskellige tilslutningsmuligheder og ydelser. Dette er beskrevet og illustreret nedenfor:

De tre muligheder

Tryk på overskrifterne for at udfylde det skema, der passer til jeres klub:

1. DUF-klub under DFS og tilsluttet IMU

En DUF-klub i DFS er en del af den demokratiske struktur i DFS på landsplan. Den skal have egne vedtægter, selvstændig økonomi og regnskab. Dette er alt sammen med til at give DFS et betydeligt tilskud fra tipsmidlerne og er med til at opretholde et højt aktivitetsniveau. Derfor har det stor betydning, at klubben registreres som foreningsopbygget DUF-klub og følger de regler, der gælder i den sammenhæng. Det er ikke så vanskeligt, og DFS står altid parat til at hjælpe. DUF-klubber tilbydes gratis ledersparring og konsulentbesøg og gode rabatter på materialer m.v. fra DFS. Som DUF-klub skal der betales et årligt kontingent, som klubben selv har råderet over.

Foreningsopbygning med egne vedtægter gør det også muligt at søge kommunalt tilskud til klubben.

Som DUF-klub i DFS er klubben samtidig tilsluttet IMU og tilbydes ligeledes gratis ledersparring og konsulentbesøg fra IMU.

I skal som DFS-tilsluttet klub kunne stå inde for DFS’ vedtægter og I skal søge børneattester via skemaet på DFS’ hjemmeside, www.attest.soendagsskoler.dk

2. Tilsluttet DFS og IMU

En klub, der er tilsluttet DFS og IMU, tilbydes rabat på materialer fra DFS og gratis materialer fra IMU. Hvis klubben har lavet vedtægter, er der mulighed for kommunalt tilskud. Der er mulighed for konsulentbesøg og ledersparring fra begge organisationer.

I skal som DFS-tilsluttet klub kunne stå inde for DFS’ vedtægter og I skal søge børneattester via skemaet på DFS’ hjemmeside, www.attest.soendagsskoler.dk

3. Modtager fra DFS og IMU

En klub, der er modtager, vil få tilsendt nyhedsmail, lederblade og tilbud om kurser og arrangementer. Ligeledes tilbydes ovenstående ved henvendelse. Der er ingen rabat på materialer.

Ydelsesoversigt

BREAK - et samarbejde mellem DFS og IMU