Som leder er der mange ting, som man skal holde styr på, og nogle gange kan det måske knibe med at bevare overblikket. Derfor har vi lavet denne side, hvor I finder en liste over henholdsvis nødvendige og gode punkter, som man som leder skal have øje for.

Her er links til vigtige papirer og formularer, og har I styr på de nævnte ting herunder, er I godt dækket ind som BREAK-ledere.

God læselyst.

Nødvendige ting

Overgreb mod børn

Vi ønsker i DFS og IMU at forebygge misbrug/overgreb mod børn, og derfor står dette punkt øverst på huskelisten!

Konkret vil vi derfor bede jer være opmærksomme på følgende:

  1. Hvordan undgår vi hos os, at der kan ske overgreb/misbrug af børn?

  2. Hvilke signaler skal vi være opmærksom på fra børn/voksne?

  3. Hvilke retningslinjer skal der være for vore samvær så dette er gennemsigtigt?

  4. Hvordan skal vi som ledere forholde os, hvis der sker overgreb/misbrug hos os?

Følgende punkter er taget fra soendagsskoler.dk, hvor du kan læse mere.

Børneattester

Det er lovpligtigt at foreninger, der har med børn at gøre, skal indhente børneattester for alle, der arbejder med børn under 15 år. En børneattest fortæller om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år.


Kontaktpersonen har ansvaret for at få sine ledere til at benytte formularen. Hvis du gerne vil ha' overblik, kan du som kontaktperson indhente cpr-numre på de frivillige og selv udfylde formularen for dem - dermed ved du med sikkerhed, at alle har ansøgt.

Læs mere på følgende links: soendagsskoler.dk og imu.dk

Ansøg som leder i juniorklub (9-12 år)

Ansøg som leder i teenklub (13-16 år)

Ansøg som leder i BREAK-klub (4.-8. klasse)

SOS-mappen

Som leder har du ansvar for dine deltagere. For det meste går det godt, men nogle gange sker uheldet. Derfor har DFS udarbejdet en særlig SOS-mappe, som udruster dig som leder til netop de situationer. Læs mappen godt igennem og lad dine ledere gøre det samme.

På den måde er du forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

Du finder SOS-mappen her.

Please reload

Gode ting

Vedtægter

Vi anbefaler, at klubber tilsluttet DFS og IMU får deres egne vedtægter og derved bliver det, vi kalder foreningsopbyggede. Derved har man nemlig mulighed for at søge tilskud til arbejdet hos kommunen, og det giver DFS mulighed for at søge om tipstilskud på baggrund af klubben. Midler som er med til at lønne de konsulenter, som er der som en ressource for jer.

Forslag til vedtægter for juniorklub (9-12 år)

Forslag til vedtægter for teenklub (13-16 år)

Forslag til vedtægter for BREAK-klub (4.-8. klasse)

Det kan være godt at vende vedtægterne med nogen, så hiv også fat i en konsulent.

Frivillige

Du og dine ledere er frivillige, og det vil vi gerne sige jer tak for. Derfor er det også vigtigt, at alle føler sig set og anerkendt. IMU's landsudvalg har udarbejdet følgende pejlemærker, som er gode at have i mente, når du arbejder med frivillige:

  1. Anerkendelse og opmuntring

  2. Klarhed over opgaven 

  3. Ansvar og indflydelse

  4. Plads til at vokse og fejle

  5. Omsorg og forbøn

Læs mere om dem her.

DFS' klubguide

DFS har udarbejdet en guide, som kan være god at kigge i, og den hjælper jer med at zoome ind på det, der er vigtigt at huske - lidt ligesom denne huskeliste.

Tjek den ud her.

Please reload

BREAK - et samarbejde mellem DFS og IMU